ForTunE

CSS Multiclan [FoяŦuηΞ]

Výzva/Challenge

Vyzvěte nás na soccer zápas! Napište nám:

klan vedoucí(kapitán) - PeDRo-dMT
(skype: feedy11, icq: 423187087, mail: hybspetr@seznam.cz )

zástupce - Shadow
(skype: matrix6507, icq: 479-323-108)

Challenge us to soccer match! Write us:

clan leader(captain) - PeDRo-dMT
(skype: feedy11, icq: 423187087, mail: hybspetr@seznam.cz )

assistant - Shadow
(skype: matrix6507, icq: 479-323-108)