ForTunE

CSS Multiclan [FoяŦuηΞ]

Skill Test

Goalpost Shooting - Střílení do tyčky

Časový limit: 20 sek.
Úkol:
Musíte střelit deste míčů přesně do tyčky. Každej míč je za jeden bod.
Max. počet bodů: 10 b.

Time limit: 20 sec.
Task:
You have to shoot 10 balls on goalpost. One ball for one point.
Max. number of points: 10 p.

Žádné komentáře