ForTunE

CSS Multiclan [FoяŦuηΞ]

Pravidla/Rules

Klanová pravidla/Clan rules

Všechny věci, které tady uvedu, se týkají jak členů již přijatých, tak spoluhráčů ve zkušební době, kteří jsou v podstatě taky členové.

Co bych rád viděl nebo věděl:
-  prosím, navštěvujte tento web kvůli novinkám a kvůli tomu,
   abyste také trochu věděli, co se v klanu a s ním děje(noví hráči,
   treninky atd...)

-  rád od vás uslyším jakékoliv nápady, připomínky, dotazy apod.

-  od všech očekávám férové jednání, ohleduplnost a týmového
   ducha

-  vždy poslouchat CL nebo ACL

-  o TG nebo CW musí vždy předem vědět CLCo nechci vidět:
-  všem jsem se při přijímání zmiňoval o klan tagu- kdy by ste ho měli
   nosit a kdy nemusíte, dodržujte to prosím

-  nechci od nikoho z klanu slyšet např. "to je českej server, tak di
   do**** ty slováku apod.", nechci slyšet posměšky ohledně stylu
   hry ostatních! - nikdo to hned neumí hrát, chápu, že když se vám
   tam plete, že vás to rozčílí, ale naučte se být asertivní, uvědomte
   si, že to hrají převážně malé děti a u nás v klanu je většina hráčů
   starších, tak očekávám chování tomu příslušné

-  spawn goly....nenene, pokud ovšem protihráč vystřelí na naši
   bránu, míč odrážejte do protější branky jak je libo :-)

-  žádný hráč, který je ve zkušebí době, si nebude z nicku
   odstraňovat označení ZD- nikdo, si ho neodstraní, dokud já nebo
   asistent neřekneme, že jste přijati

                                                                            PeDRo-dMT

Everything, what ill write here, are for the members and of course for players in test weeks, whitch are in principle also members.

What i would like to see and know:
-  please, visit this website because of news in clan (new players,
   trainings)

-  i would like to hear from you every ideas, questions or reminders

-  frem everybody i expect fair behaviour, delicasy and team spirit
   thinkig

-  listen to CL or ACL

-  about TG or CW must know CL everytime
What i dont want to see:
-  i was talking with everyone about clan tag - when you must have
   it and when is it on you, keep it

-  i dont want to hear from everybody for example: sarcasm about
   style of playing others! - nobody can play it good soon, i know,
   that you are angry when some other player be in youre way,
   but take a due note of, small children playing it mostly and in    
   our clan are no kids, i expect youre adult behaviour!

-  spawn goals....nonono, but, if  opponent shoot on youre cage,
   you can knok off the ball anywhere you want (for example
   opponents cage :-) )

-  nobody cant delete from nick ZD until me or my assistent tell
   you that you are agreed in clan

                                                                      PeDRo-dMT


Nábor/Intake

Jak se stát členem???

Musíš splnit tyto podmínky:

-   ovládání socceru na pokročilé úrovni

-   steam

-   15 minut budeš hrát pod dohledem CL kvůli ověření tvých
    dovedností

-   být aktivní - tzn. objevovat se na socceru (to neznamená hrát
    každou volnou chvíli, ale pokud hraješ soccer jednou za měsíc
    tak to nemá cenu)

-   pohovor s CL

-   deset dní zkušební doba (končí absolvováním skill testu)

kontakty:

klan vedoucí(kapitán) - PeDRo-dMT

(skype: feedy11, icq: 423187087, mail: hybspetr@seznam.cz )

zástupce - Shadow
(skype: matrix6507, icq: 479-323-108)

How to become a member???

You must satisfy this conditions:

-   playing soccer on advanced level

-   steam

-   you will play 15 minutes under the supervision of CL because of
    attest your skills

-   you have to be active - that means - playing soccer (of coure
    not all the time...but if you play soccer just one time per
    month...its bad..)

-   entrance interview with CL

-   ten days test time (at the end player must pass in skill test)


contacts

clan leader(captain) - PeDRo-dMT

(skype: feedy11, icq: 423187087, mail: hybspetr@seznam.cz )

assistant - Shadow
(skype: matrix6507, icq: 479-323-108)


Žádné komentáře