ForTunE

CSS Multiclan [FoяŦuηΞ]

Nábor/Intake

Jak se stát členem???

Musíš splnit tyto podmínky:

-   ovládání socceru na pokročilé úrovni

-   steam

-   15 minut budeš hrát pod dohledem CL kvůli ověření tvých
    dovedností

-   být aktivní - tzn. objevovat se na socceru (to neznamená hrát
    každou volnou chvíli, ale pokud hraješ soccer jednou za měsíc
    tak to nemá cenu)

-   pohovor s CL

-   deset dní zkušební doba (končí absolvováním skill testu)

kontakty:

klan vedoucí(kapitán) - PeDRo-dMT

(skype: feedy11, icq: 423187087, mail: hybspetr@seznam.cz )

zástupce - Shadow
(skype: matrix6507, icq: 479-323-108)

How to become a member???

You must satisfy this conditions:

-   playing soccer on advanced level

-   steam

-   you will play 15 minutes under the supervision of CL because of
    attest your skills

-   you have to be active - that means - playing soccer (of coure
    not all the time...but if you play soccer just one time per
    month...its bad..)

-   entrance interview with CL

-   ten days test time (at the end player must pass in skill test)


contacts

clan leader(captain) - PeDRo-dMT

(skype: feedy11, icq: 423187087, mail: hybspetr@seznam.cz )

assistant - Shadow
(skype: matrix6507, icq: 479-323-108)